Under 2019 drabbades regionerna Skåne och Stockholm av kapacitetsbrist i elnäten.  Näringsutskottet lägger fram ett initiativ som ska komma till rätta med det.