År 1992 hade Vision 186 000 medlemmar. År 2016 svingade sig förbundet upp till 190 000 medlemmar och slog därmed rekordet. Under 2016 växte medlemsantalet med 5,7 procent från 164 000. Av 190 000 är drygt 134 000 yrkesverksamma, en ökning med 4,5 procent.
 
Flera orsaker ligger bakom medlemsökningen för Vision som organiserar privat anställda med anknytning till kommun, landsting och kyrka. Det berättar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.
 
– Vi har rekryterat fler. Vi har gjort ett väldigt medvetet rekryteringsarbete med bra erbjudande och tydliga mätbara mål. Dessutom växer de allra flesta delar av den sektor vi organiserar.
Det finns ”flera hundratusen” ytterligare personer att rekrytera som medlemmar.
 
–  Det finns en enorm potential i alla som inte är med i Vision.
 
Vision är dock inte ensamt förbund om att göra anspråk på de anställda i sektorn.
 
– Vi konkurrerar med flera Saco-förbund. Men det är bra med konkurrens. Det gör att vi inte kan sluta oss. Vi har också ett bra mellanfackligt samarbete när det behövs.