Fackförbundet Vision har tagit fram en rapport som visar att fyra av tio saknar möjligheter till kompetensutveckling på jobbet. Samtidigt tror hälften av medlemmarna att de kommer att behöva utbilda sig.

Undersökningen besvarades av 4 152 personer och genomfördes under perioden 19 januari till 15 februari.

Undersökningen visar att drygt hälften inte har kompetensutvecklat sig det senaste året.

En tredjedel anser att covid-19-pandemin har skapat ett ökat behov av kompetensutveckling.

Hälften har fått ”kompetensutvecklingen de behöver för att möta de utmaningar som pandemin inneburit”.

Varannan tror att de kommer behöva vidareutbilda sig och en majoritet av dessa inom de tre närmsta åren.

En av fyra av Visions medlemmar skulle vilja byta yrkesbana helt.

En majoritet är inte beredd att ta studielån för att vidareutbilda sig. Medlemmarna vill under studietiden ha större delen av lönen var, för att studierna ska vara ekonomiskt möjliga.