I en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Göteborgs stad, framgår det att det finns en tystnadskultur inom kommunen i utsatta områden som gynnar organiserad brottslighet och extremism.  Uppgifterna har väckt stor uppmärksamhet och diskussion och nu ger sig även fackförbundet Vision sig in i diskussionen.

Uppgifterna som publicerades i GP väckte snabbt uppmärksamhet och fick snart en egen tråd på Flashback. Terrorexperten Magnus Ranstorp varnar i GP för vad tystnadskulturen kan få för konsekvenser. Tidningens ledarskribent Adam Cwejman skriver om rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborg Stad?”:

”Det är, utan att ta i, skakande läsning. För den som tror att Göteborgs Stad är förmögen att genomföra ett skapligt arbete även i vår stads utanförskapsområden får tänka om. De intervjuade vittnar om en fullkomligt urspårad och ohanterlig situation som i många fall ignoreras och tystas ned av chefer inom förvaltningen. Vad rapporten främst synliggör är kanske inte en problematisk tystnadskultur utan ett fullkomligt ohållbart arbetsklimat”.

Fackförbundet Vision, som organiserar tjänstepersoner i kommuner och regioner, passar på att berätta om sin egna undersökning om hot, våld, personangrepp och förtal hos olika yrkesgrupper inom socialt arbete.

”Enligt vår färska undersökning har nästan hälften av respondenterna under det senaste året utsatts för någon eller några former av direkta eller indirekta hot, våld, personangrepp eller förtal. Detta är oacceptabelt, våra medlemmar som är garanten för att upprätthålla välfärdstjänster ska aldrig känna sig rädda eller otrygga på jobbet. I debatten om till exempel gängkriminalitet ropas ofta att socialtjänsten måste jobba mer förebyggande. För att klara det krävs tillräckligt med stöd och resurser och långsiktiga planeringsförutsättningar för socialtjänstens medarbetare. Det förebyggande arbetet måste också in i den nya socialtjänstlagen på ett tydligt sätt”, kommenterar Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

Visions rapport visar att 48 procent har blivit utsatta för hot, våld och personangrepp.

Vision föreslår bland annat att verksamheten ska kunna polisanmäla tillbud, i stället för dagens ordning när individen själv får göra anmälan.

”Vi i Göteborgs stad erfar att på många arbetsplatser där personalen är utsatt saknas ett systematiskt arbetssätt för hantering av hot och våld. Det är inte ovanligt att en fältarbetare som blivit utsatt för hot får ett samtal med chef. När man har hanterat ett sådant ärende fel så sprider det sig i arbetsgrupper i hela staden, det gör att andra saknar förtroende och tillit till arbetsgivaren och vågar inte anmälan. Den som säger ifrån när något hanteras fel blir oftast sedd som en person som inte är lojal mot arbetsgivaren och kan vänta sig repressalier”, berättar Viktoriya Levin, huvudskyddsombud och styrelseledamot Vision Göteborg.