Den förra DN-chefredaktören Jan Wifstrand kammade hem vinst ur sitt mediebolag Rapidus, som vände till lönsamhet under sitt senaste räkenskapsår (brutet i maj).

Omsättningen för Rapidus, som är ett prenumererat nyhetsbrev som täcker Öresund, ökande med 0,3 procent till 2,9 miljoner kronor. Rapidus vände från en förlust på -44 000 kronor till en rörelsevinst på 167 000 kronor.
Personalkostnaderna var blygsamma, 4 200 (7 600) kronor. Men huvudägaren Jan Wifstrand tog dock ut 451 000 kronor av vinstmedlen.

Jan Wifstrand jobbar även som moderator.