Priset har som syftet att värna att offentlighetsprincipen upprätthålls. Vingåkers seglade upp som kandidat efter att Sörmlands Medias tidningar har granskat öppenheten hos bevakningsområdets nio kommuner. Då stack Vingåker ut ”med sitt aktiva arbete för att öka kunskapen kring offentlighetsprincipen och meddelandefriheten, för att öka transparensen i sin verksamhet”.

Vingåkers kommun var också, enligt information från TU,  den enda i länet som var ”helt öppen kring smittspridningen, medan andra kommuner samarbetade för att dölja fakta och därmed försvåra allmänhetens insyn och journalistisk granskning”.