Therése Lindgren är den första av åtminstone tre gästredaktörer som VeckoRevyn kommer att anlita inför valet.
 
”Det vi vill uppnå är att på ett bra och kraftfullt sätt nå ut med viktiga politiska frågor, så att ha gästredaktörer är absolut på olika sätt kopplat till valet.
Unga kvinnor är en röst att räkna med i valet 2018”, berättar Fridah Johansson, ansvarig redaktör för VeckoRevyn, via mejl.
VeckoRevyn har bestämt med två ytterligare gästredaktörer fram till valet. Vilka är ”hemligt”.
Therése Lindgren driver som gästredaktör frågor om djurrätt, miljö och veganism genom hela numret. Hon deltar även i en större intervju.
VeckoRevyn driver flera redaktionella projekt inför valet, bland annat Politikpodden 800k.