Statliga Vattenfall har den senaste tiden väckt en del uppmärksamhet efter att ingått en avsiktsförklaring med estländska kärnkrafts-bolaget Fermi Energia. Mats Ladeborn, ansvarig för strategiska kärnkraftsfrågor på Vattenfall, berättar mer om planerna.

Avsiktsförklaringen med Fermi Energia handlar om att Vattenfall ska samarbeta med Fermia om att utreda möjligheten att bygga en eller flera småskaliga reaktorer, Small Modular Reactor (SMR) i Estland.

– Vår vision är att vara fossilfria inom en generation. Vi har kunskap inom flera områden, som vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Vi blev kontaktade av Fermi. De tittar på hur de i ett slag ska kunna ställa om sitt elsystem som är ett av de smutsigaste systemen i Europa med hjälp små modulära reaktorer. Vi är med i arbetet och ser hur långt tekniken har kommit och om det är möjligt att bygga en reaktor, säger Mats Ladeborn.

Fördelen med SMR, som Mats Ladeborn ser det, är att de kan byggas i förväg i fabrik och sedan transporteras ut i moduler till platsen där de ska producera elektricitet.

– Reaktorerna skulle kunna byggas med standardiserade delar och det skulle gå ganska snabbt att få upp en anläggning som kan producera el, säger Mats Ladeborn.

SMR är i en utvecklingsfas som följs på flera håll i världen, enligt Mats Ladeborn.

– Intresset har ökat i hela världen. Framförallt i USA, England och Kanada, men även i Kina tittar man på teknologin. År 2025-2030 kommer det förhoppningsvis att byggas ett antal i världen.

Många SMR kan byggas ihop till större enheter. Effekten som går att få ut ligger på 5-300 MW beroende på vilken typ av SMR som avses. Om fyra av de större SMR-enheterna sätts samman till ett verk kan effekten bli motsvarande en svensk reaktor, berättar Mats Ladeborn.

– I länder som har ett stort behov, kan mindre modulära reaktorer ersätta dieseldrivna anläggningar. Det kan fungera för gruvdrift eller till produktion av vätgas. I Storbritannien och USA tittar man på att ersätta kolkraft med den här större typen av modulära reaktorer.

Idag finns flera olika tillverkare i världen som teoretiskt skulle kunna bygga SMR och de mest kända är: General Electric/Hitachi, Westinghouse och Rolls Royce.

Vilken typ av bolag är Fermi?
 – Det är ett litet startupbolag med individer som har jobbat i energisektorn och vill lösa frågan om leveranssäker och miljövänlig el. De söker hjälp från olika bolag. Vi behöver lära oss mer. Och vi lär oss när vi hjälper dem.

Gör ni mer inom kärnkraften?
 – Vi följer utvecklingen i världen och fokuserar på att köra våra anläggningar säkert och stabilt. Men vi måste och titta på teknologin som utvecklas i världen och där är de små reaktorerna spännande, säger Mats Ladeborn och ger ett ytterligare skäl till avsiktsförklaringen med Fermi.

– Jag tror att det är viktigt för studenter att veta att kärnkraften inte är något som stängs ner utan att den byggs ut i världen.