Vänsterpartiet, som står utanför de kommande budgetförhandlingarna inom regeringen, vill införa ett särskilt stöd till landets minsta kommuner.

Vänsterpartiet anser att kommuner med färre än 20 000 invånare ska ”få extra stöd av staten” till en kostnad för skattebetalarna på 1,9 miljarder kronor. Kommunerna ska kunna få stöd på upp till 12 miljoner kronor per år. Stödet ska även baseras på andra saker än folkmängd, sp den kommunala skattesatsen för att bli ”mer träffsäkert