Vänsterpartiet kan få en vågmästarroll vid nästa val eller kanske en nyckelroll i en S-ledd regering. Vänsterpartiet och nya partiledaren Nooshi Dadgostar riggar med ny ekonomisk politik.

På DN Debatt lovar Vänsterpartiet partiet att ”i god tid före valet ta fram ett skarpt ekonomiskt-politiskt program baserat på solid forskning och med betydande förändringar i förslag till statsbudgeten”.

Redan nu har Vänsterpartiet bestämt om tre bärande principer för den ekonomiska politiken:

* ”En hållbar ekonomi förutsätter att staten kraftfullt agerar och reglerar” – ”social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet” ska ”bli hjärtat i framtidens ekonomi”.

* ”Kunskapslyft för höjd produktivitet och jämlikhet” – ”Sverige behöver ett betydande kunskapslyft i alla delar, från förskola till forskning och över hela livet” och lyftet ”måste vara öppen för alla”.

* ”Starka och trygga löntagare leder till rättvisa löner och anständiga jobb” – ”stärka löntagarna är nödvändigt för att gå ifrån en ohållbar skulddriven tillväxt till en hållbart lönedriven tillväxt”.