I det tysta är hanteringen av avfall en av landets hetare lobbyfrågor. Striden är hård om kommunerna eller producenterna ska ta hand om avfallet.
 
För över ett år sedan presenterade Avfallsutredningen sitt huvudbetänkande med förslag om att kommunerna ska ta över ansvaret. Det var en seger för organisationen Avfall Sverige som främst organiserar kommunala bolag. Nu ger sig ledamoten Jacob Johnson (v) in i debatten och pressar via en interpellation miljöminister Lena Ek (c) om regeringen ska lägga någon proposition före valet 2014.
 
Jacob Johnson skriver att regeringen verkar "vara handlingsförlamad, kanske på grund av motsättningar mellan närings- och miljödepartementen."
Han anser att regeringens "senfärdighet är olycklig" för aktörerna inom avfallshanteringen och den minskande mängden återvunnet material.