Region Stockholms styrelse har ”täta och personliga band till Kry”, anser Vänsterpartiet.

Under våren har våren har vårdtjänsten 1177 fått direktiv från Region Stockholm att hänvisa samtal till vårdbolaget Kry, anser Vänsterpartiet. Kry vill nu köpa Medhelp, ett bolag som sköter rådgivningen på 1177. Regionen Stockholm ska ha gett direktiv om att personer som ringde skulle få ett sms med länk till Krys app, och varken till regionens egen app eller andra vårdföretag.

”Det här är ett solklart fall av otillbörligt gynnande av ett företag framför andra. Tyvärr är vi inte förvånade – att regionstyret har täta och personliga band till Kry har märks många gånger de senaste åren, och regelverket har anpassats till Krys affärsmål”, kommenterar Anna Sehlin (v), regionråd i opposition som skrivit under anmälan till Konkurrensverket.