Medborgarskapet har diskuterats en del och frågor om huruvida det kan användas för påtryckningar från president Erdogan eller hur lämpligt det är med dubbla medborgarskap för en statsministerkandidat har kunnat resas.

Muharrem Demirok fick sannolikt också ett hack i förtroendet då det framkom att han inte berättat om de två misshandelsdomar han hade i bagaget.

Så kände valberedningen till hans turkiska medborgskap?

– Ja, det kände de till, berättar Centerpartiets presschef Josefin Berglund Belani.