Den kinesiska tågoperatören MTR och Stockholms lokaltrafik vill ersätta tågvärdarna på pendeltågen i Stockholm med kameror. Nu blåser fackförbundet Seko och Vänsterpartiet till strid.

Varje pendeltåg ska förses med 24 kameror, som lokförarna kan hålla koll på. Enligt Region Stockholm berörs 350 medarbetare som också ska kunna behålla sin anställning. Det lovar trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (m) i Dagens Industri. Regionen resonerar att tågvärdarnas främsta arbetsuppgift är att se till att alla dörrar på tåget är stängda innan tåget lämnar perrongen. Och det jobbet kan skötas med kamera och lokförare.

Fackförbundet Seko har en annan syn och kallar i ett pressutskick MTR och SLs besked för en ”katastrof” och att det handlar om 400 personer snarare än 350.

”Att fatta ett sådant här beslut i en tid där hoten och våldet på tågen ökar dramatiskt är inget annat än ett stort hån mot våra medlemmar och alla resenärer. Vi har länge krävt mer personal ombord på tågen för att öka tryggheten för såväl våra medlemmar som för resenärerna. Risken är uppenbar att det nu blir rena vilda västern på pendeltågen i Stockholm”, kommenterar Sekos färska förbundsordförande Gabriella Lavecchia.

Hon utvecklar:

”Kameror är väldigt bra på att dokumentera. Men kameror kan aldrig ingripa och hantera akuta händelser och incidenter”.

Seko passar på att trycka till den politiska ledningen för Region Stockholm:

”Jag är tyvärr inte förvånad över att just MTR i kombination med Kristofer Tamsons har kläckt denna usla idé. Båda har under lång tid visat ett dåligt omdöme i synen på personalfrågor. Senast meddelade MTR att man vill flytta lokalvårdare till andra avtalsområden i syfte att dumpa villkoren. Vi kommer nu att göra allt vi kan för att få stopp på detta”, kommenterar Gabriella Lavecchia.

Seko får understöd av Vänsterpartiet, som är på charmoffensiv hos LO. Vänsterpartiet har bland annat inrättat ”Det fackliga nätverket” med flera initiativ inom utbildning och information och kommunikation för att närma sig LO och dess förbund.
Även Vänsterpartiet anser att MTRs och Region Stockholms beslut är ”en katastrof”.

”Hot och våld ökar på tågen och är redan ett problem som fackförbundet Seko har lyft. Att i detta läge då ta bort tågvärdarna som finns för säkerhet och trygghet ombord är oansvarigt och kontraproduktivt”, kommenterar Anna Sehlin (v), oppositionsregionråd.

Även Vänsterpartiet antyder att MTR vill ”dumpa villkoren” genom att flytta tågvärdarna till ett annat avtalsområde.