Byrån Utsikt, som är något av opinionsbildarbranschens eventbyrå, fick ett djupt hack i intäktskurvan under corona-året 2020 med minskad personalstyrka som följd. Men byrån ökade likväl vinstnivån.

Utsikts omsättning föll med 42 procent till 31,5 miljoner kronor. Den uppskattade byråintäkten föll med 23 procent till 9,4 miljoner kronor. I corona-stödens tider redovisar Utsikt en extra rörelseintäkt på 1,8 miljoner kronor.
Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 3,5 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 38 (26) procent räknat på uppskattad byråintäkt.
Antal anställda minskade från 13 till 11.
Personalkostnaden föll med 26 procent till 5,8 miljoner kronor. Personalkostnad per anställd föll med 4,5 procent till 580 000 kronor.