Utsikt, som är Almedalsveckans dominerande eventbyrån ökade vinsten under 2019 men flaggar i sitt bokslut om att ”utbrottet av covid-19 kommer att få en negativ effekt på företagets resultat” år 2020.

Under 2019 minskade omsättningen med 19 procent till 54 miljoner kronor. Den uppskattade byråintäkten föll med drygt 20 procent till runt 12 miljoner kronor. Men byrån minskade samtidigt personalkostnaden med 12 procent. Rörelseresultatet ökade från 730 000 till 3,2 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på intäkten på uppskattningsvis 26 (4,7) procent.
Personalstyrkan låg oförändrat på 13 snittanställda.