Konkurrensverket förbereder sig nu inför en omorganisering där myndigheten utökar till sex avdelningar och åtta enheter. Myndigheten söker nu chefer till den nya organisationen.
 
– Tanken är att få till en organisationsförändring ganska raskt. Men vi väntar fortfarande på beslutet från regeringen, säger Konkurrensverkets pressekreterare Jimmy Dominius.
 
Det var igår som regeringen tog beslut om att gå vidare med förslaget om att koncentrera upphandlingsstödet till Konkurrensverket, något som flaggats för i höstbudgeten.
 
I dag är stödet fördelat på de tre myndigheterna Kammarkollegiet, Konkurrensverket och Vinnova samt aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet.
 
Tanken med den nya ordningen är att förbättra och förstärka upphandlingsstödet. Genom att samla det hos en myndighet behöver offentliga upphandlare endast vända sig dit.
 
– Det innebär att den kompetens som vi redan har kommer att användas bättre. Vi kommer att få kraftiga synergieffekter mellan den lagtillämpande delen som vi har i dag, och den stödjande verksamhet som ska hjälpa professionella upphandlare ute i kommuner och på myndigheter. Det domstolarna säger ska ha en direkt återspegling i de råd vi kan ge, säger Jimmy Dominius.
 
Kammarkollegiet, Vinnova och Konkurrensverket ska nu förbereda överföringen av upphandlingsstödet. Tanken är också att alla som berörs av beslutet ska ”beredas möjlighet att vara kvar i den nya organisationen”. Konkurrensverket ska också få 35 miljoner kronor extra under 2015.
 
– Jag är övertygad om att med den här resursförstärkningen så kommer det bli bättre än vad det varit tidigare. Alla förutsättningar för det finns.
 
Konkurrensverket har på senare år blivit mer aggressiv i sitt tillsynsarbete och dragit många kommuner som brutit mot LOU inför domstol.
 
Innebär det färre stämningar nu när ni nu får allt stöd samlat hos er?
– Vi hoppas att det ska bli rätt från början. Det är bättre än att det ska gå till domstol. Det förebyggande arbetet är otroligt viktigt, det går snabbare och blir billigare för alla, inte minst skattebetalarna, säger Jimmie Dominius.
 
Överföringen av Miljöstyrningsrådets uppgifter kommer att ske i en separat process, då det är ett aktiebolag, där staten är delägare. Målet är dock att upphandlingsstödet senast 1 juli ska vara samlat hos Konkurrensverket.