Upphandlingsmyndigheten, som är sprungen ur Konkurrensverket och som nu förbereds av den särskilde utredaren Hans-Eric Holmqvist, kommer att få mer än dubbelt så stort upphandlingsstöd som Konkurrensverket fick under 2014.
 
Hans-Eric Holmqvist räknar med att myndighetens budget kommer att landa på 76,5 miljoner kronor, vilket är detsamma som Konkurrensverket erhållit för upphandlingstjänster för 2015, tjänster som nu alltså ska övergå i Upphandlingsmyndighetens regi.
 
Under 2014 ökade Konkurrensverkets lönekostnader från 100 miljoner kronor till 133 miljoner kronor. Den kostnaden kommer sannolikt att minska avsevärt då Upphandlingsmyndigheten inledningsvis kommer att överta ett femtiotal medarbetare från Konkurrensverket.
 
Konkurrensverkets intäkter av uppgick till drygt nära 178 miljoner kronor, varav intäkterna av anslag stod för 144 miljoner kronor och bidrag 32,5 miljoner. Sammanlagt motsvarade det på tusenlappen verksamhetens kostnader.