Antalet medlemmar ökade under 2022 med 1,8 procent till 207 359. Antalet yrkesverksamma medlemmar ökade med 0,5 procent till 144 116.