Det svenska börsnoterade undersökningsföretaget Nepa ökade omsättningen med 13 procent under 2018 men expansionen i USA kostade.

Omsättningen i Nepa ökade med 13 procent till 241 miljoner kronor. Rörelseresultat förbättrades från en förlust på -19,8 till -13,3 miljoner kronor. Nepa uppger att företaget är lönsamt i Finland, Sverige och Storbritannien men att expansionen i USA kräver investeringar.

Nepa drabbades av ett säljtapp under fjärde kvartalet och skriver i bokslutet.

”Den generella marknadsoron under det fjärde kvartalet påverkade våra kunders investeringsvilja negativt, vilket i sin tur påverkade vår projektbaserade försäljning, vilken säsongsmässigt brukar vara starkast under årets sista kvartal. Koncernens bruttovinstökning uppgick i fjärde kvartalet till 5,4 procent samtidigt som bruttovinsten från vår projektbaserade försäljning minskade med 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år.”

Nepa tog in 37 miljoner kronor i en nyemission.