Inte heller Primes samhällsanalysbyrå United Minds gick fri från corona-effekter.

Under 2020 tappade United Minds 7,3 procent av omsättningen till 36,3 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 10 procent till 26,6 miljoner. Det kan jämföras med 2017 då United Minds byråintäkt låg på 40 miljoner kronor. Under 2020 minskade rörelseresultatet med 35 procent till 1,7 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen minskade med 2,3 procentenheter till 6,3 procent.
Personalstyrkan minskade från 23 till 21 medarbetare.