Kraftbolaget Unipers kommunikationschef Roger Strandahl befinner sig i en smärre mediestorm när det eldas olja i kraftverket i Karlshamn. Här gjuter han lite olja på medievågorna.

Ert oljekraftverk i Karlshamn har ju hamnat i debatten om Sverige elförsörjning. Hur ser ni på bilden som ges?
– Nummer ett är att vi är skyldiga att leverera från våra kraftverk när vi får träff på våra bud. Nummer två är att vi enligt EU är skyldiga att tillgängliggöra 70 procent av vår transmissionskapacitet för EU-marknaden. Sverige får inte hindra export eller gynna det egna landet. För det tredje har vi sällan kört Karlshamnsverket under så lång tid. Det saknas planerbar kraft, annars hade det inte varit så här. Men man kan inte säga att allt är okej. Självklart hade vi gärna sett en annan utveckling, säger Roger Strandahl.

En del opinionsbildare framställer det som om ni passar på att elda upp olja för att efterfrågan finns. Hur ser du på den bilden?
 – Vi driver det kommersiellt och för att marknaden efterfrågar dem och för att vi inte får avstå från att buda in kapaciteten från Karlshamnsverket?

Ni får inte låta bli att köra verket i Karlshamn?
 – Då måste vi kommunicera ett UMM (meddelande om otillgänglig el-produktion), som vi gjort nu när vi genomför en revision av kraftverket. Man får nyansera bilden lite, marknaden måste kunna lita på att de kraftverk som finns tillgängliga också levererar för att det ska fungera.

Andra opinionsbildare kopplar det samman med att kärnkraft stängs ner, hur ser du på den bilden?
 – Kopplingen är inte direkt men det finns samband. Vi har tidigare haft mer planerbar kraft innan Karlshamnsverket har gått in. Vi har stängt ner sex reaktorer och det har självklart påverkat. Det har tillkommit vindkraft men de senaste veckorna har det blåst lite i Sverige och på kontinenten.

Ni har ju möjlighet att bygga nya reaktorer på befintlig plats, hur ser ni på det?
 – Man bygger inte kärnkraft i en handvändning. I Oskarshamn och Ringhals rivs reaktorer före sin möjliga tekniska livslängd för att de inte går att driva vidare på grund av politiska beslut. Den politiska risken för att bygga nya reaktorer är alldeles för stor i Sverige.

Hur är det att vara kommunikationschef på Uniper i detta läge?
 – Det är fantastiskt att vara i branschen när Sverige ska fördubbla sin elproduktion på 25 år. Men vi hade gärna drivit en helt fossilfri produktion.

Ni kan väl lägga ner ert oljeeldade kraftverk i Karlshamn?
 – Det är ett reservkraftverk med ett avtal med Svenska Kraftnät, inom ramen för den svenska effektreserven, fram till 2025.

Hur väl tycker du svenska medier skildrar situationen?
 – Det är inte lätt att recensera mediernas insats och klickrubrikerna jag sett matchar inte alltid innehållet i artiklarna eller inslagen. Jag tycker att det beskrivits okej på det stora hela, framförallt det europeiska perspektivet är väl belyst. Kanske att de mer långsiktiga frågeställningarna bör synas mer?