I ett pressmeddelande berättar Unionen att ”tvisteförhandlingarna mellan Unionen och Klarna för brott mot medbestämmandelagen (MBL) har avslutats i oenighet”.

Bakgrunden är att Klarna har bestämt sig för att minska personalstyrkan med 10 procent. Samtidigt har inte bolaget haft något kollektivavtal

Nästa steg för Unionen är att stämma Klarna i domstol.

”Unionens ambition har hela tiden varit att komma överens med Klarna, men vi har inte lyckats. Vi har olika uppfattningar om hur de uppfyllt förhandlings- och informationsskyldigheten i medbestämmandelagen”, kommenterar Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, och utvecklar:

”Klarna varken förhandlade eller informerade klubben om uppsägningarna. Då menar vi att det inte uppfyllt sina skyldigheter i lagen om medbestämmande”.

”Det är tråkigt att Unionen avvisar den överenskommelse som vi nådde med Finansförbundet, samt att de vill avsluta förhandlingen i oenighet. Vi hade naturligtvis hoppats att kunna avsluta detta och gå in i nästa fas med utökat samarbete. Klarnas uppfattning är fortsatt att inget arbetsrättsligt regelverk har åsidosatts”, mejlar Klarnas nordiska presschef Filippa Bolz.