Unionen och Finansförbundet anser att Klarna inte har följt MBL när företagsledningen meddelade att antalet medarbetare ska minska med 10 procent. Klarna har inte tecknat något kollektivavtal, men MBL ska ändå följas anser förbunden.

”Det finns regler på arbetsmarknaden som alla arbetsgivare ska följa, oavsett kollektivavtal. Det har Klarna Bank inte gjort”, kommenterar Rikard Nyström, förste vice ordförande i Finansförbundet.

”Vi ser att de har gjort fel både i samband med varslet, hur informationen har gått ut internt och hur Klarna har agerat mot de berörda medarbetarna. Vår bedömning är att det har begåtts brott mot MBL. Det är allvarligt och det måste vi agera mot”, kommenterar Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen.

”Klarnas uppfattning är att vi inte åsidosatt någon del av MBL, och på vilket sätt vi skulle gjort det preciseras heller inte i fackens förhandlingsframställan. Vi har kommit överens om utköpsavtal som inkluderar avgångsvederlag och förmåner som är väsentligt mer generösa än vad lag och anställningsavtal kräver. Ett fåtal medarbetare har valt att inte acceptera sina erbjudanden och vi kommer nu därför påkalla förhandling med facket rörande arbetsbrist”, mejlar Filippa Bolz, nordisk presschef för Klarna.

Hon lägger till:

Fackens önskemål är att inleda förhandlingarna efter midsommar och det kommer vi naturligtvis förhålla oss till”.