Då håller förbundet sin kongress och högst på agendan kommer frågan om en ny ordförande för Vänsterpartiets ungdomsförbund att stå.

– Det är bra om alla medlemmar och valberedningen får veta i tid att den som sitter inte ställer upp till omval, säger Ida Gabrielsson.

Hon slutar efter nästan sex år som ordförande.

– Jag är den ordförande som har suttit längst under 90-talet. Ingen av de andra förbundens ordförande som satt när jag valdes sitter kvar. De har bytt minst en gång. Jag fyller också 30 och då är det dags att lämna.

Vad är det viktigaste du har åstadkommit?
– Det viktigaste är att jag har försökt ena Ung vänster och stabilisera organisationen. Det tycker jag att vi har lyckats med. Sedan tror jag att jag har satt en tydligare jämställdhetsprofil eftersom jag har varit ordförande för det feministiska utskottet. Vi har drivit frågan om feministiskt självförsvar. Det är viktigt när unga tjejer får utstå sexuelle trakasserier för att få behålla sina jobb eller när unga tjejer inte vågar stå på sig.

Något du inte har lyckats med?
– Det handar inte om en person bara i framgång eller motgång. Men Ung Vänster som en del av arbetarrörelsen kunde inte stoppa som sliter sönder samhället och skapar djupa orättvisor. Samtidigt är jag säker på att medlemmarna har gjort sitt bästa. Nu tar vi nya tag och tar en större roll i arbetarrörelsen. Där ska vänsterpartiet ta på sig ledartröjan och visa att vi kan ordna jobben och inte bra snackar om dem.

Vad händer nu?
– Nu ska jag hålla veckokurs. Framöver vet jag inte. Antingen läser jag upp mina betyg på komvux om det går med den här regeringens politik eller också går jag tillbaka till jobbet i butiken. Jag kommer alltid att fortsätta i rörelsen. Det viktigaste för mig är att få fortsätta att organisera mig med andra som vill ha ett jämlikt Sverige och en jämlik värld.