Hur är engagemanget bland unga för politik och hur ni ser på det?
–Jag tycker det är ganska stort just nu och det hänger samman med att många är oroliga för splittring i samhället, växande klassklyftor och rasism. Många ser motsättningarna växa. Det är något som märks i vardagen för unga, i skolkorridorerna och på arbetsplatserna. Det är något reellt hur vi behandlar varandra och det finns en längtan efter solidaritet och gemenskap för att förändra samhället till det bättre. Just för vänstern är det ett bra läge nu, säger Hanna Cederin förbundsordförande Ung vänster.
 
Hur reagerar unga på er politik?
– Det finns ett starkt stöd för asylfrågorna bland unga, det är inte bara en subjektiv uppfattning utan det visar sig också i undersökningar. För att ta ett exempel är frågan om ensamkommande under 18 viktig. Unga ser väldigt tydligt att detta är människor precis som vi och de berövas på sin framtid när de får besked om utvisningsbeslut och måste lämna landet på sin 18-årsdag.  Sådana frågor ligger nära unga och vänstern.
Ung vänster har 2 000 medlemmar. Något specifikt medlemsmål uppger inte Hanna Cederin.
– Vi tycker det är viktigast att ha fokus på verksamheterna, därför har vi inget sånt medlemsmål. Vi vill stärka upp våra verksamheter.
Hon utvecklar:
–  Vill man växa måste man finnas på plats och prata om våra frågor, visa att det finns en praktik för att läka klyftorna. Vi hjälper till med läxhjälp, vilket är ett sätt att jobba politiskt. Vi är med på solidaritetsaktioner. Vi lyfter frågan om hbtq-personers hälsa där unga transpersoner har en förhållandevis hög självmordsrisk. Vi pratar med skolor för att de ska förbättra sitt arbete på den punkten. Vi hoppas kunna ge unga erfarenheten av att ta makten i sin egen vardag.

Hur påverkar det er som ungdomsförbund att Vänsterpartiet har den position det har med möjlighet att påverka regeringen.

– Inte nämnvärt. Regeringen är ganska ointresserad av att förändra men vi är inte lika ointresserade av att påverka dem.

Många av ungdomsförbunden har uttryckt sina tankar om er. De ser inget av er, de tycker inte att ni gör er relevanta, hur svarar du på det?
Jag tolkar det som att vi inte pratar om samma saker, de är mer intresserade av budgetposter och marginaler medan vi vill möta samhällsproblemen och möta dem i den utsträckning vi ser dem. Vi är inte intresserade av samma saker, Muf och SSU kan fortsätta kasta smuts på varandra om vem som satsat mest på skolan. Vi tycker att det fria skolvalet och vinster i skolan är ett problem. De pratar vi hellre med andra unga om ute i landet än de andra förbunden.
 
Vilka är vassa och kassa på opinionsbildning?
– Jag tycker de andra förbunden generellt har varit kassa på att opinionsbilda när det kommer till att visa att de är motståndare till flyktingöverenskommelsen och agera opposition till sina moderpartier. SSU har i så fall varit duktigast i det, att ta ställning mot socialdemokraterna i migrationsfrågan.
 
Vad tycker du om Jonas Sjöstedt insats partiledardebatten i Agenda förra söndagen?
– Jag tyckte den var bra, det var viktigt att Jonas höll en flank för att hävda människovärdet och gränsen går för livsvillkoren, familjeåterföreningen och anhöriginvandring. För mig och för många andra är det tydligt att vi inte kan splittra familjer utan att göra oss skyldiga till att inte värna människovärdet.