En ordförande för en lokalförening i Muf Södermanland är under polisutredning för våldtäkt och en annan medlem i distriktet, som även är riksdagskandidat för Moderaterna i länet, utreds internt av partiet för trakasserier som rapporterats in av medlemmar.

Dagens Opinion har tagit del av uppgifter från medlemmar som vittnar om att en polisanmälan om våldtäkt har gjorts mot en ordförande i en av Södermanlands Muf-föreningar. Enligt anmälan ska övergreppet ha skett den 28 juli på Quality Hotel Galaxen i Borlänge under en utbildning som förbundet arrangerade. Tidigare samma kväll höll före detta distriktsordförande för Muf Örebro, Villemo Klockars Belenos, ett middagstal där hon aviserade sin avgång. Hon uppgav samtidigt att orsaken till att hon lämnar var att hon polisanmält en annan medlem för våldtäktsförsök och i samband med det inte upplevde att hon fick stöd från partiet, något Dagens Opinion var först att berätta om.

”Det stämmer att en tidigare ordförande för en lokalförening är polisanmäld. Han lämnade, på uppmaning från oss, sina uppdrag i partiet och Muf den 24 augusti, mindre än två veckor efter att vi fått höra om uppgifterna första gången, och är inte heller längre medlem hos oss”, berättar Fritz Lennaárd, Mufs generalsekreterare i en mejlintervju.

Han lägger till:

”Vi arbetar också med de uppgifter vi har fått in om en annan medlem. Det ärendet är ännu inte avslutat. Vi har uppmanat till polisanmälan.”

Hur ser ni på den här typen av övergrepp/trakasserier?
Vi ser mycket allvarligt på det. Det ska inte förekomma inom Muf.”

Många vi pratar med är ledsna/kritiska för att anmälningar görs, men sedan händer inget och de som är drabbade känner sig begränsade medan förövarna kör på som vanligt? Har ni något budskap till de drabbade?
Jag har inte uppfattat att de jag talat med gett uttryck för de känslor du beskriver men det är naturligtvis inte bra om någon känner så. Det stämmer däremot inte att ingenting görs. Alla fall av olämpligt beteende, från olämpliga kommentarer till värre saker som kommer till vår kännedom, hanteras av oss internt. Vilka åtgärder det landar i skiljer sig från fall till fall. I de fall någon anmäler att de har blivit utsatta för övergrepp uppmanar vi till polisanmälan. Vi försöker ge så mycket stöd som möjligt till dem som anmäler en händelse.”

Varför drabbas ni, finns det något i Moderaternas eller Mufs kultur?
Vår organisation är likt resten av samhället tyvärr inte skonat från trakasserier och det är nog varken mer eller mindre vanligt hos oss än i någon annan organisation. Trakasserier och mobbing är dock något vi ser allvarligt på och vi reagerar när vi får veta att något har hänt.”

Hur tänker ni agera framöver för att den här typen av trakasserier inte ska inträffa?
Ungdomsförbundet arbetar långsiktigt för att motverka alla former av trakasserier, det är ett arbete som initierades efter #metoo-diskussionen i vintras och som nu har kommit en bra bit på väg. Vi har till exempel förtydligat informationen till deltagare på våra arrangemang om vad som gäller och tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå förändringar och förbättringar bland annat i det förebyggande arbetet”, berättar Fritz Lennaárd.

Rolf van den Brink & Elin Nilsson