Det är Statens medieråd som ska inordnas i Myndigheten för press, radio och tv.

Regeringen har beslutat att Statens medieråd ska förbereda en överföring av samtliga uppgifter till Myndigheten  för press, radio och tv inför avvecklingen av Statens medieråd 31 december 2023.

Statens medieråds uppgifter ska inordnas i Myndigheten för press, radio och tv 1 januari 2024. Dessa förberedelser får Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag.