Gabriel Wikström studerar statsvetenskap i Uppsala och har haft ansvar för skolfrågor i förbundsstyrelsen. Även Faraj Abuiseifan, är en valbar kandidat. Han har sin bakgrund i SSU Karlskrona, distriktsordförande i SSU Blekinge och har verkat inom SSU-förbundet som internationell sekreterare. Han deltog även i aktionen Ship to Gaza.
Valberedningen föreslår Ellinor Eriksson till förbundssekreterare. Hon är studieledare i SSUs förbundsstyrelse och studerar till psykolog vid Karolinska Institutet.
SSUs förbundskongress ska nu ta ställning till vem som blir ny SSU-ordförande. Det sker 2 – 5 augusti i ABF-huset i Stockholm.