Bonnier-koncernens omsättning ökade marginellt men, rörelseresultatet tredubblades, med lite hjälp från fastighetsaffärer och corona-stöd.

Bonnier-koncernen ökade under 2020 omsättningen med 0,5 procent till 20,8 miljarder kronor. Det störta affärsområdet, Bonnier News, med tidningar som Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Expressen och Dagens Industri, ökade omsättningen med 1 procent till 7,7 miljarder kronor.

Näst störst är Bonnier Books som ökade omsättningen med 5,9 procent till 6,1 miljarder kronor.

Koncernens rörelseresultat ökade från 402 till 1 432 miljoner kronor, men än en tredubbling. Rörelsemarginalen (ebita) ökade därmed från 1,9 till 6,9 procent.

Högst rörelsemarginal presterade Bonnier Fastigheter som ökade från 67 till 68 procent.
Bonnier News ökade rörelsemarginalen från 2,8 till 8,5 procent, näst högst i koncernen.

Då tog Bonnier News emot statligt stöd. Expressen fick 18 miljoner kronor i extra mediestöd under corona-pandemin. Då fick Expressen ett intäktsbortfall på 200 miljoner kronor, berättar Bonnier News vd Anders Eriksson, via mejl.  Expressen fick också 7 miljoner kronor i stöd till korttidsarbete.

Totalt fick Bonnier News 200 miljoner kronor i extra mediestöd, varav 178 miljoner gick till lokaltidningarna. Det kan jämföras med Mittmedia och Hall Media som gjorde 123 miljoner kronor i vinst.

Dagens Samhälle fick 5 miljoner kronor. Bonnier News fick sammanlagt 48 miljoner kronor i korttidsstöd. Totalt fick Bonnier News statligt stöd på 248 miljoner kronor.

Samtidigt tappade Bonnier News 800 miljoner kronor i intäkter, främst från annonsförsäljning.

Bonnier News stod för 45 procent av koncernens totala vinst, medan fastigheterna bidrog med 35 procent.