Men LO-medlemmarna Transportarbetarförbundet och Byggnads avvisar uppgörelsen.

IF Metall och Kommunal hoppade till skillnad från övriga LO-förbund in i överenskommelsen på grund av omställningsmöjligheterna som erbjuds medlemmarna. Resten av LO-medlemmarna och även LO centralt avvisade dock uppgörelsen, som både Saco-förbunden och TCO-förbunden har slutit med arbetsgivarsidan. Men motståndet mot uppgörelsen tycks ha minskat inom LO. Dock gäller det inte Transport:

”Transport tycker inte att Las-uppgörelsen är bra alls, man ger bort väldigt mycket trygghet i anställningen i någon form av byte mot en viss trygghet vid arbetslöshet. Man riskerar att förlora sin anställning på mer eller mindre godtyckliga grunder och processmöjligheterna vid ogiltigförklaring försvåras och försämras. Transport är inte beredda att ansluta sig till ett huvudavtal i nuläget”, mejlar Transports förbundsordförande Tommy Wreeth.

Inte heller Byggnads är inne på någon LO-uppgörelse om nya Las. Fattar LO beslut om att ansluta sig till det nya huvudavtalet, kommer Byggnads att reservera sig, smsar Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

”Byggnads har hela tiden sagt nej till en överenskommelse som försämrar LAS. Vi menar att den minskar tryggheten för våra medlemmar och ökar arbetsgivarnas makt”, berättar Johan Lindholm och utvecklar:

”Om LO beslutar att ansluta sig till huvudavtalet får det direkta och negativa konsekvenser för Byggnads medlemmar. Vi ska inte behöva byta trygghet vid en omställning på arbetsmarknaden mot otrygghet i anställningsskyddet. Jag företräder Sveriges byggnadsarbetare och de efterfrågar mer trygghet, inte mindre”.

Johan Lindholm påpekar att ”försämringarna i Las har sin bakgrund i januariavtalet”.

”Vi i Byggnads har från start sagt att politiken inte ska lägga sig i det som är parternas ansvar. Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadsparterna bäst känner respektive bransch och därmed också är bäst satta att genomföra de förändringar som kan vara nödvändiga”.