Trafikutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Dock reserverar sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet emot förslaget.

Trafikutskottet anser att ”det är klandervärt att regeringen fortsätter arbetet med att minska det nationella basutbudet av flygplatser från tio till nio” och att regeringen inte kan ”ignorera en riksdagsmajoritet”.

Trafikutskottet anser vidare att ”regeringen aktivt valt att runda riksdagens tydligt formulerade uppfattning i fråga om Bromma flygplats”.