Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, Kristdemokraterna
Jakob Forssmed, förste vice ordförande
Lars Adaktusson, EU-parlamentariker
Andreas Carlsson, riksdagsledamot
Emma Henriksson, andra vice ordförande
David Lega, kommunalråd, Göteborg
Sara Skyttedal, förbundsordförande KD
Penilla Gunther, riksdagsledamot (kd)
Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (kd)
Annika Eclund, riksdagsledamot (kd)
Erik Slottner, gruppledare (kd) Stockholm stad, tidigare KDU-ordförande
Niklas Thor, Ebbas man
Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringsliv
Tomas Tobé, parti sekreterare, Moderaterna
Linda Norberg, nyss från Danmark hemkommen presschef för Anna Kinberg Batra på Moderaterna.
Markus Uvell, Sverigechef för Kreab
Rebecca Weidmo Uvell, Slöso, medieentreprenör i danande
Jessica Polfjärd, gruppledare Moderaterna
Anna Maria Corazza Bildt, EU-parlamentariker (m)
Henrik Schyffert, s-märkt humorist
Roland-Philippe Kretzschmar, pr-konsult, Raw
Lars Stjernkvist, ex-partisek. Socialdemokraterna, kommunalråd Norrköping
Carl Schlyter, EU-parlamentariker (mp)
Klas Eklund, ekonom, SEB
Irene Wennemo, statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet
Jenny Wenhammar, Femen
Fredrik Johansson, Svenskt Näringsliv
Andreas Krohn, vd Rud Pedersen