Därmed blir hon, efter att ha konkurrerat med 100 andra sökanden, chef för en 12 personer stark kommunikationsenhet.
 
– Det känns otroligt roligt och spännande. Röda Korset är en viktig organisation som befinner sig i en fas där kommunikationen och opinionsbildningen ska utvecklas, säger Anna Erhardt.
 
Hon har tidigare varit kommunikationschef på Far och press- och informationsansvarig på Polisförbundet.
 
Anna Erhardt anser att Röda Korset, med sina nästan 30 000 frivilliga, har ökat i betydelse till följd av det ökade antalet flyktingar.
 
– Även om jag jobbat med migrationsministern blev jag positivt överraskad om omfattningen av det arbete som Röda Korset gör i Sverige. Men vi ska ta en ännu större plats i samhällsdebatten.
 
Hur ser du på regeringens krav på moms för ideella second hand-försäljning?
– Det får regeringen backa på. Och nu verkar det också som att Magdalena Andersson (finansminister) har svängt i frågan.
 
Vad får du för lön?
– Det kan jag inte gå in på. Men Röda Korset är, och ska inte, vara marknadsledande. Jag har fått mer när jag jobbat i andra organisationer, men jag är nöjd.
 
Anna Erhardt tillträder 23 februari.
 
Oscar Örum