Det är den förra juristen Pia Ribbhammar som via ett ombud kräver tillbaka en förfallen fordran på en miljon kronor. Lånet betalades ut 15 juni 2020 och pengarna skulle återbetalts på fordringsägarens anmodan, dock inte före 21 december 2021.

Tino Sanandaji ger dock en annan bild:

”Förra året skänkte Pia en miljon kronor till Bulletin, det var först otydligt om hon skulle köpa aktier eller en konvertibel, någon dokumentation upprättades inte utan pengarna skickades in och det bekräftades inför vittnen vara en donation”, berättar han via messenger.

Tino Sanandaji bekräftar att Pia Ribbhammar begärt att få pengarna tillbaka.

”Vi svarade att Bulletin kan tänkta sig att omvandla donationen till skuld och återbetala, men att det måste ske med korrekt upprättade skuldebrev. Det tackade hon nej till, i stället fick vi ett konkurskrav på basis av ett absurt dokument där tidigare styrelseordförandes namn står printat och osignerad, men där före detta CFO Pontus Tholin på tomt papper fyllt i sitt namn långt efter att han lämnade Bulletin”.

Tino Sanandaji lägger till:

”Om Pia vill ha pengar genom ett korrekt daterat och lagligt signerat skuldebrev har vi ju redan erbjudit henne det. Om syftet däremot är att bråka med grundlösa konkurskrav till Tingsrätten får vi önska de lycka till, man driver inte företag i konkurs genom att skicka oseriösa brev till tingsrätten och cc:a media”.

– Det är uppseendeväckande att Tino går ut med lögner, säger Pontus Tholin, huvudägare i Bulletin.

Han utvecklar:

– Det framgår ju att det är en skuldförbindelse. Det har aldrig varit frågan om att inte skulle vara en skuld. Däremot har det varit en fråga om skulden kan bli en konvertibel (skulden omvandlas till aktier).

Pontus Tholin tycker att Tino Sanandaji agerar ”fullständigt hårresande”.

– Avtalet har upprättats av Bulletins styrelseordförande som då var Atta Tarki. Tino har ingen formell roll när detta sker.  Alla snack om donation är påhitt.

 

Tino Sanandaji cc:ar denna bild.