Det är regeringen som i dag nominerat Thomas Östros till ny exekutivdirektör vid den nordisk-baltiska valkretsen i IMF för perioden 2016-2020. Som sådan ska han föra de nordiska och baltiska ländernas talan i valutafondens styrelse i Washington.
 
Han kommer närmast från Bankföreningen där han varit sedan 2012. Thomas Östros har tidigare också varit bland annat biträdande finansminister.