För statsråden och tjänstemän inom regeringskansliet ska Thomas Mattsson förklara::Vad blir en nyhet? Vilka kriterier används? Vilken vinkel väljer media samt om hur dramaturgin och de olika rollerna ser ut: skurk, hjälte, expert.

Thomas Mattsson tar inte betalt utan lär ut regeringen krishantering i egenskap av chefredaktör för Expressen.

Övriga talare på Rosenbads kriskommunikationskurs är: Henrik Olinder, handläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt Anders Jörle, chef för UDs pressenhet som ska prata om hur det är att vara utsatt för ett starkt medietryck och hur man bemöter media.

Pr-konsulten Paul Ronge ser inte något problem i att Expressens chefredaktör lär ut regeringen krishanteringen.

– Det är viktigt att regeringen och politikerna lär sig vad är det som drar i gång medier. Det är bra att makthavare får lyssna på någon som de litar på och lär sig mediernas mekanismer. För ofta är politikerna aningslösa och odlar konspirationsteorier, säger Paul Ronge.

Av Tonchi Percan