"Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje regeringen har", skriver Teres Lindberg, i sin interpellation till Göran Hägglund.
Hon ger några exempel på hur regeringen tycks splittrad om huruvida riskkapitalbolag är lämpliga ägare av välfärdsbolag. Teres Lindberg anser att
* Finansminister Anders Borg till SVT har sagt: ”Det handlar om att man får ett regelverk som gör att riskkapitalbolagen med stor sannolikhet inte kan fungera som ägare i de här branscherna. Vi tror helt enkelt inte att det är en bra form för att driva skolor och vårdcentraler och annat i välfärden.”
* Moderaternas gruppledare Anna Kinberg-Batra till TT har sagt att riskkapitalbolag är ”lämpliga som ägare till denna typ av bolag”.
* Folkpartiet har fattat beslut om krav på "långsiktigt ägande på sitt landsmöte" och att partiledare Jan Björklund till medierna ska ha sagt att "riskkapitalisterna kommer att försvinna i vård, skola och omsorg med Folkpartiets nya förslag".
* Centerpartiet har en helt annan uppfattning i frågan och att partiets gruppledare Anders W Jonsson till Dagens Nyheter ska ha sagt: "Även om det är praktiskt möjligt att fatta ett sådant beslut är det inte aktuellt för Centerpartiet att medverka till det. Att gå in och sortera efter ägandeform är inte vettigt."
* Göran Hägglund till Sveriges Radio ska ha sagt "att han inte tror på att ställa krav på hur länge ett bolag ska äga en välfärdsverksamhet".
Teres Lindberg anser nu att det finns "två helt olika linjer inom regeringen" med Kristdemokraterna och Centerpartiet som inte utesluta några typer av ägare medan Folkpartiet och Moderaterna säger vill ha bort riskkapitalbolag som ägare.
Teres Lindberg tänker därför pressa Göran Hägglund på två frågor:
* Avser ministern att verka för att riskkapitalbolagen inte ska få äga skattefinansierade företag inom vård och omsorg?
* Om inte, mot bakgrund av vilka fakta och argument bör dessa företag få fortsätta äga skattefinansierade företag inom vård och omsorg?