Sedan länge har Telia sponsrat presscentret i Visby under politikerveckan. Personal från Telia har inte bara serverat mackor och kaffe eller bredband utan även ackrediterat journalisterna som använt sig av presscentret. Ofta har pr-konsulter och amatörbloggare nästlat sig in i den sträva politiska journalistkåren. Journalisterna har försetts med en särskild Telia-bricka med blå-lila band.
I år släpper Telia presscentret.
– När vi började, fanns ett uppenbart behov av ett presscenter. Med dagens teknik är det inte lika uppenbart, säger Patrik Hiselius, ansvarig för samhällskontakter på Telia.  
Telia har sett över sina sponsringsaktiviteter i Almedalen.
– Vi valde helt enkelt att inte sponsra presscentret. I stället ska vi koncentrera oss på att träffa intressenter som är viktiga för våra affärer. Vi är också väldigt aktiva i de seminarier som berör vår bransch och vill lyfta fram miljöfrågan.
Vilka vill ni träffa?
– It-ministern (Anna-Karin Hatt (c)) är alltid viktig och hennes medarbetare, men även lokala beslutsfattare. I skutändan handlar det om affärer.