Det skriver Thomas Ekman, vd och Stefan Backman, chefsjurist på Tele 2 på DN Debatt.
 
De berättar att antal frågor från myndigheter om sökningar i Tele 2ss datasystem ökat från runt 1 500 till 10 000 per månad under det senaste halvåret. Svenska myndigheters frågor till Facebook har ökat med 357 procent under första halvåret 2014 jämfört med föregående år. De två cheferna kallar myndigheternas sökningar för "ogrundad och slentrianmässig massövervakning".
"Tendensen är att myndigheter allt mindre avgränsar sina krav på utlämning av trafikuppgifter, och att de i stället vill få ut så mycket information som möjligt – utan hänsyn till den integritetskränkning det innebär för oskyldiga medborgare ", skriver de två debattörerna.
EU-domstolen förklarade i april 2013 att datalagringsdirektivet var ogiltigt och "oförenligt med mänskliga fri- och ­rättigheter". Där har datalagringen, som svenska operatörer åläggs, ha "högst tveksamt rättsstöd".
Tele 2 har överklagat ett föreläggande från myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) som tvingar bolaget att bedriva datalagring som tidigare, trots EUs ogiltigförklarande.
"Vi är övertygade om att EU-domstolen kommer att underkänna det svenska datalagringssystemet", skriver de två Tele2-cheferna på DN Debatt.
De tycker att regeringen kan ta initiativ till en översyn av det svenska datalagringssystemet och lagarna som styr det.
"Att stillasittande låta en sådan viktig fråga avgöras av EU-domstolen är ett högt spel från regeringen, som har makt att påverka situationen", skriver Tele2-cheferna.