Inom TCO ökar det största förbundet, Unionen mest, under år 2018.

Totalt ökade TCO med 1,2 procent till 1 409 483 medlemmar. Nästan varannan är medlem i Unionen, som ökade mest av alla TCO-förbund, med 2,4 procent till 664 464 medlemmar. Näst största förbundet, Lärarförbundet minskade med 0,2 procent till 234 064. Trean Vision, rycker närmare genom en ökning på 1,2 procent.

 

TCO-förbundens medlemssiffror 2018
Unionen  664464  2,4%

Lärarförbundet   234064  -0,2%

Vision  197206  1,2%

Vårdförbundet   115071  0,7%

Fackförbundet ST   95247  0,0%

Finansförbundet     32400  -1,7%

Polisförbundet  23876  2,1%

Journalistförbundet  14467  -3,8%

FTF  14241  -1,2%

Teaterförbundet  8424  0,0%

Försvarsförbundet  3985  1,3%

Tull-Kust  3625  1,0%

Symf  1803  1,5%

SLF   610  -1,6%