Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år ökade med 68 000 till 5 197 000, jämfört med motsvarande månad 2017. Antalet anställda ökade med 81 000 till 4 708 000.
 
Den säsongsrensade arbetslösheten låg på 6,2 procent, en minskning med 0,1 procentenheter.
För unga, låg arbetslösheten på 15, 9 procent (-0,3) och för den arbetsföra befolkningen 20-64 på 5,6 (-0,1).