Sveriges Ingenjörer fick in 5 713 nya medlemmar under 2022. Av dessa var 4 000 yrkesverksamma ingenjörer. Men högsta största tillväxten återfinns bland ingenjörsstudenterna, som ökade med 7,5 procent. Totalt hade Sveriges Ingenjörer 167 396 medlemmar vid årsskiftet 2022/2023. Det är en ökning på 3,5 procent. Antalet yrkesverksamma ingenjörer ökade med 3 procent till 137 800.

”En snabb och bred teknikutveckling, en stor grön omställning och en stark digitalisering ger behov av ingenjörer i samhällets alla sektorer och näringslivets alla delar. Att vi för sextonde året i rad växer gör oss till en starkare röst för ingenjörers villkor såväl i samhällsdebatten som vid förhandlingsbordet. Detta i en tid där betydelsen av ingenjörer inte går att överskatta”, kommenterar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.