Totalt omsatte Sveriges Annonsörer under fjolåret 24 miljoner kronor, en ökning med 7 procent jämfört med 2013. Resultatet landade på 990 000 kronor, upp 187 procent.
 
– Omsättningen har dubblerats på ungefär 10 år och det beror på att vi gör mer saker. Vi har fler rådgivningstjänster, vi har en valuta som heter Kia Index som de flesta stora sajter är beroende av och vi har också betydligt fler medlemmar, säger Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson.
 
Bara under förra året växte intresseorganisationen med 59 nya medlemsföretag, som Elgiganten, Kronans Apotek och Taxi Stockholm, vilket är att jämföra med 2013 då 50 företag anslöt sig till Sveriges Annonsörer som vid årets slut noterade totalt 571 medlemmar.
 
– Vi har vuxit på både längden och bredden och det har inneburit att resultatet blivit något bättre med tiden. Men det finns inget självändamål för oss att tjäna pengar, utan pengarna återinvesteras i fler medarbetare, säger Anders Ericson vidare.
 
Sveriges Annonsörer har sedan 2000-talet tredubblat antalet anställda och har i dag 20 medarbetare.
 
– Det ger oss fler möjligheter att göra mer saker för våra medlemmar, vilket gör det lättare för oss att rekrytera nya. Det blir en positiv flow.
 
Ungefär hälften av intäkterna utgörs av medlemsavgifter, det vill säga drygt 10 miljoner kronor. Kia Index utgör 20 procent av omsättningen medan såväl 100-wattaren som rådgivningstjänsterna står för 10 procent. Mellan 6 och 7 procent av omsättningen kommer från seminarieavgifter.
 
– Vi har en ganska bra spridning. Det är bra att diversifiera intäkterna så att vi inte blir alltför beroende av en tävling, som många intresse- och branschorganisationer i vår bransch är. De har ofta en aktivitet och sedan medlemsavgifter, säger Anders Ericson.
 
Det starka resultatet gör det möjligt för Sveriges Annonsörer att utveckla sitt erbjudande men också utöka organisationen. Planen är att värva ytterligare en förbundsjurist men också utöka med rådgivning inom organisation och media.
 
Dessutom ska antalet produkter kopplade till Kia Index utökas.
 
– Vi kommer att ha en helt ny webbplats i sommar där det finns möjligheter för våra Kia-kunder att lägga upp olika typer av annonsinformation. Vi har också en hel del andra saker på gång under hösten kopplat till Kia Index, som är en viktig strategisk produkt för oss.
 
Anders Ericson berättar också att många av deras internationella kollegor tittar nu på hur de jobbar i Sverige.
 
– Det finns ungefär 100 annonsörsorganisationer i världen och Sverige har den största följt av Storbritannien. Vi är stolta över att ha så pass många medlemmar och så pass bra omsättning och vi försöker på olika sätt entusiasmera våra vänner i världen att snegla lite på hur vi jobbar.