Regeringen ska i morgon fatta beslut om en lagrådsremiss där bland annat den så kallade bevisregeln ska strykas.
 
– Vi har inte sett lagrådsremissen än, men av det vi vet nu kan vi inte se att det är förenligt med EU-rätten att slopa bevisregeln. Den befanns nödvändig då och rättsläget har inte ändrats sedan dess. Vi tycker heller inte att svenska fackförbund ska kunna utsätta utländska bolag för stridsåtgärder om de redan följer arbetsvillkoren enligt EU-rätten, säger Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svensk Näringsliv.
 
EU-domstolen fastslog Laval-lagen år 2009. Bevisregeln innebär att stridsåtgärder inte får vidtas om arbetsgivaren kan visa att den tillämpar villkor som motsvarar kollektivavtalen. Regeringen lär även föreslår att utländska arbetsgivare ska ha översatta avtal att visa upp och utse företrädare som ska förhandla med facket.
 
– Regeringens förslag innebär att de utländska företagen kommer att få en ökad administration ökade kostnader för att verka i Sverige. Det påverkar till exempel möjligheterna att bygga fler och billigare bostäder.
 
Hur ska ni agera nu?
– Vi kan bara föra ut vår åsikt i frågan.
Hur ser du på att Sverigedemokraterna med ”glädje” ställer sig bakom regeringen?
– Jag har svårt för den typen av resonemang. Det är kommer att leda till att Sverige blir ett mindre öppet och mer protektionistiskt land. Det leder i fel riktning. Vi är ett litet land beroende av både import och export av varor och tjänster. Den är typen av lagstiftning försvårar för Sverige.