Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är i positiv till EUs avtal med Storbritannien, men det finns några saker som bekymrar. Samtidigt är över 100 000 svenska jobb är beroende av ekonomiskt utbyte med Storbritannien, enligt Svenskt Näringsliv.

  – Det är väldigt positivt att vi har nått ett avtal. EU, Sverige och Storbritannien har arbetat för detta ända sedan folkomröstningen om Brexit 2016, säger Anna Stellinger”, chef för internationella frågor på Svenskt Näringsliv.

Dock flaggar hon för att handeln med Storbritannien kommer att bli krångligare i framtiden.

– Den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital är ett minne blott. Inget avtal kan ändra på det och det kommer innebära förseningar, kostnader och ökad administration för företagen, säger Anna Stellinger.

Svenskt Näringsliv anser också att avtalet inte är ”så ambitiöst” som ”önskat”.

– Det är ett bra avtal som förhandlats fram mellan EU och Storbritannien. I vissa delar kan man till och med säga att det är ett av de mest ambitiösa frihandelsavtalen EU förhandlat fram med något annat land. Men även om det är ambitiöst på många sätt, är det ändå en försämring jämfört med idag. Storbritannien hamnar på andra sidan en yttre gräns och det innebär mer krångel, hinder och administration. Det är oundvikligt i och med Brexit. Vissa delar är dock lite tunna i avtalet. Det är osäkert vad som kommer gälla för dataflöden efter en övergångsperiod på ett halvår. Det är också oklart om utbildningar och yrkeskvalifikationer kommer godkännas i Storbritannien framöver. Och på områden som upphandling är det ett hyfsat bra avtal, men det kan inte alls mäta sig med hur det varit fram tills nu. Vissa av de här delarna som saknas, som exempelvis dataflöden, kommer Bryssel och London behöva arbeta med även efter årsskiftet.

Hur påverkas olika typer av branscher?
Det är oerhört positivt att avtalet är fritt från tullar och kvoter. För handel med varor är det en stor skillnad, eftersom tullsatserna kan vara allt från några enstaka procent till 10-20 procent eller mer. Samtidigt kommer företagen att behöva hantera mer administration för att handeln faktiskt ska vara tullfri, det sker inte automatiskt. För företag som inte handlat med länder utanför EU tidigare kan det här bli betungande. Vad gäller tjänstehandeln, får vi komma ihåg att Storbritannien är Sveriges näst viktigaste marknad för både tjänsteexport och import. Och här är det klart bekymmersamt att alla tjänster inte ingår, att utbildningar och yrkeskvalifikation inte kommer garanterat vara godkända i Storbritannien framöver och att det inte är tydligt vad som kommer gälla med dataflöden från och med juli 2021.

Hur ska regeringen ska agera?
 – Det som blir viktigt framöver är att Sverige bidrar till att lösa de frågor som är kvar. Och att regeringen, i mån det är möjligt, bidrar till att övergången över nyår och under den första tiden blir så smidig det går. Man bör ha överseende med att alla företag kanske inte haft möjlighet att fullt ut läsa, förstå och följa avtalet från dag ett. Och på ett mer övergripande plan – Sveriges röst behöver höras mer, nu när britterna lämnat EU-samarbetet. Vi har kunnat lite på att britterna stått upp för frihandel, den fria rörligheten inom EU och för en modern budget. Nu när britternas röst tystnat inom EU, behöver Sveriges röst höras mer.