EU-kommissionen har i dag lagt ett förslag till direktiv om minimilöner i EUs medlemsstater. Både Svenskt Näringsliv och TCO är snabbt ute och sågar förslaget.

”Svenskt Näringsliv ska nu analysera förslaget, men den omedelbara bedömningen är att det innebär ett oacceptabelt ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen där parternas autonomi och självreglering är fundamental”, kommenterar John Wahlstedt, arbetsrättschef i Svenskt Näringsliv.

Han anser att förslag bryter mot artikel 153.5 i EUs fördrag om EUs funktionssätt. Och att en del av skulden hamnar hos de svenska Socialdemokraterna som drev på för att införa en ”social pelare” i EU.

”Den här typen av övertramp var precis vad vi fruktade när EU antog den så kallade sociala pelaren, och det är mycket tråkigt att konstatera att vi fick rätt i det”, anser John Wahlstedt.

TCO ”uppmanar Sveriges regering att agera kraftfullt i EU för att förhindra lagförslaget”.

”Det är en stor besvikelse att kommissionen nu går fram med ett lagstiftningsförslag om minimilöner. Det är ett område där EU uttryckligen saknar befogenheter. Om EU tillåts börja lägga sig i lönebildning kan det få långtgående konsekvenser inte bara för vår arbetsmarknadsmodell. TCO förutsätter att regeringen ger den här frågan högsta prioritet i sitt EU-arbete”, kommenterar Therese Svanström, ordförande i TCO.