Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke presenterar organisationens krav på stärkta åtgärder från regeringen för att rädda jobba och företag under corona-pandemin.

– Den andra vågen drabbar redan sårbara företag, säger Jan-Olof Jacke och nämner regeringens nya rekommendationer vad gäller förbud att sälja alkohol efter klockan 22 och maxmöten på åtta personer.

Jan-Olof Jacke anser att regeringens nya rekommendationer ”försätter redan utsatta arbetstillfällen i en ny problematisk situation”. Svenskt näringsliv fruktar att 140 000 jobb kan försvinna.

– Vi har en stor oro för att arbetslösheten kommer att ta fart igen.

Samtidigt anser Svenskt Näringsliv att det finns ett ”finanspolitiskt utrymme” eftersom inte hälften av företagsstöden ännu har använts.

Här är åtgärderna som presenteras:

ersättningar
* Förläng omställningsstödet till åtminstone till februari.

* Sänk kravet på omsättningsfall till 30 procent.

* Förläng ersättningen för företagens höga sjuklönekostnader.

likviditet
* möjlighet till anstånd för fler månader.

* förläng och förbättra företagsakuten och höj gränsen till 80 procent.

rädda jobben
utvidga och tidigarelägga arbetsgivaravgifter för unga.