Pr-byrån Kult PR, som har skött Östersund FKs omtalade kulturprogram, tappade både i intäkt och lönsamhet under 2019.

Omsättningen föll med 4,5 procent till 4,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 21 procent till 145 000 kronor. Rörelsemarginalen minskade med 0,7 procentenheter till 3,4 procent.

Antalet snittanställda låg oförändrat på fyra.  Personalkostnaden per person och år ökade med 1,7 procent till 736 000 kronor.