Omsättningen ökade med 41 procent till 23,7 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 43 procent till 19 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 3,5 miljoner kronor. Rörelsemarginalen föll med 2,4 procentenheter till 15 procent. Ägarna tog ut 2,7 miljoner kronor av vinstmedlen.

Strandberg & Haage ökade samtidigt personalkostnaden med 25 procent till 9,4 miljoner kronor och antalet snittanställda med en till 12 medarbetare.

Intäkt per anställd ökade med 31 procent till 1,585 miljoner kronor. Kostnad per anställd ökade med 14 procent till 783 000 kronor.